13.10.18.

Milan u "debelom" minusu!

Klub iz Milana nije dobro poslovao ako gledamo finansijsku stranu.

Milan je poslovao vrlo loše u periodu od 1. jula 2017. godine, pa sve do 30. juna 2018. godine. Ovo je jedina godina u kojoj je Milan bio u vlasništvu Yonghong Lija, a kada se pogleda bilans stanja za ovaj period. klub je bio u minusu čak 126 miliona evra, što je za 53 miliona evra više nego prethodne godine.

Sa druge strane, prihodi su porasli sa 212 miliona na 255 miliona, dok su izdaci porasli na 354 miliona evra, a bili su 273,9 miliona evra, što je povećanje od 22,7%.

Bilans stanja mora da odobri Elliott Menadžment tokom sastanka akcionara koji će biti održan 25. oktobra, a upravo taj sastanak će biti kraj Yonghong Li ere.

Navijači se nadaju da će se klub konačno vratiti na stare staze.